Life coaching


Završila sam program edukacije koji je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS - Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EMCC (Evropskog saveta za koučing i mentorstvo), koji vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča (UPSKS), i evropskog certifikata akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča (EAIPCM), kao i do mogućnosti učlanjivanja u EMCC. 

Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda, magistar psiholoških nauka, akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, akreditovani kouč, predsednik Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, predsednik EMCC - Srbija i EAIPCM.

O.L.I. je skraćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažnih Informacija

OLI metod je integrativni psihoterapijski i koučing pravac, akreditovan od strane Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, verifikovan u Sekciji za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Društva Psihologa Srbije.
O.L.I. metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasnična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije. Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, geštalt terapije, transakcione analize, bioenergetike, N.L.P., „fokusiranja“, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T…) u kombinaciji sa tehnikama nastalih u okviru O.L.I. metoda kao što su „O.L.I. protokoli za razvoj ličnosti“, „protokoli za razvoj Bazičnih emocionalnih kompetencija“, „Emotivno računovodstvo i psihološka matematika“…
O.L.I. metod, međutim, nije eklektički, već integrativan. Osnovu za integraciju različitih teorijskih okvira , metoda i tehnika, pruža model bazičnih emocionalnih kompetencija. Osnovna postavka O.L.I. metoda je da „nema alata bez zanata“, da se osoba ne može promeniti ako se ne razviju ili deblokiraju njene osnovne „alatke za život“, bazične sposobnosti za obradu emocija, softveri kojima naša psiha obrađuje emotivne informacije (emocije su oblik obrade informacija). „Bagovi“ ili „virusi“ u tim izvršnim programima dovode do disfunkcionalnih emocija, pogrešnog opažanja i tumačenja odnosa sa sobom, drugima i svetom. O.L.I. psihoterapeut radi u dve ravni: ravni sadržaja i ravni procesa. Slušajući sadržaj koji klijent iznosi, razgovarajući sa njim o tom sadržaju, životnim događajima, njegovim odnosima, ljubavi i radu, O.L.I terapeut posebnu pažnju obraća na obrasce koje klijent primenjuje, na tipične načine na koje obrađuje svoja iskustva i emocije koje ta iskustva izazivaju. Terapijske tehnike različitih pravaca se uključuju u rad sa klijentom ako one mogu da doprinesu razvoju određene bazične emotivne sposobnosti. To je osnov za integraciju tehnika iz različitih pravaca, bilo da potiču iz psihodinamske, bihejvioralne ili neke druge orijentacije.
O.L.I. metod se usmerava na dve ključne, složene sposobnosti: sposobnost za ljubav i sposobnost za rad.

Ove dve složene ljudske sposobnosti su, kao „lego kocke“ sastavljene od određenog broja manjih, jednostavnijih kockica-bazičnih emotivnih kompetencija:
1) Sposobnosti za neutralizaciju i mentalizaciju(razboritost psihe)
2)Celovitost „objekta“-(lepak psihe)
3) Konstantnost objekta (stabilizator psihe)
4) Tolerancija na ambivalenciju (usmerivač psihe)
5) Tolerancija na frustraciju (imunitet psihe)
6) Volja (motor psihe)
7) Inicijativa (pokretač psihe)

https://olicentar.rs

Molimo Vas, popunite sva obavezna polja.
Hvala! Vaš email je poslat.